Veiledende priser inkl. Mva pr. 01.01.2022
— Alle arealer er BRA

Du kan også laste ned prislisten her.

Tilstandsrapport etter ny forskrift (tryggere bolighandel):

Antall våtrom Pris inkl. Mva.
Tilstandsrapport for ene-/fritidsbolig/andel av tomannsbolig inntil 100 m² 1 fra kr. 13 000
Tilstandsrapport for ene-/fritidsbolig/andel av tomannsbolig fra 101 til 180 m² 2 fra kr. 14 000
Tilstandsrapport for ene-/fritidsbolig/andel av tomannsbolig fra 181 til 240 m² 2 fra kr. 15 000
Tilstandsrapport for ene-/fritidsbolig over 241 m² 2 fra kr. 16 000
Tilstandsrapport for hel tomannsbolig inntil 200 m² 4 fra kr. 18 000
Tilstandsrapport for hel tomannsbolig over 201 m² 4 fra kr. 20 000
Krypkjeller og loft medregnes lik hovedetasje ved prissetting av rapporten
Leilighet inntil 40 m² i sameie med 5 enheter eller flere 1 fra kr.   8 000
Leilighet fra 41 til 80 m² i sameie med 5 enheter eller flere 1 fra kr.   9 000
Leilighet fra 81 til 150 m² i sameie med 5 enheter eller flere 2 fra kr. 10 000
Leilighet over 151 m² i sameie med 5 enheter eller flere 2 fra kr. 11 000
Tillegg for verdivurdering fra kr.   2 500
Tillegg for leilighet/hybel 1 fra kr.   2 500
Tillegg for ekstra våtrom fra kr.      800
Tillegg for hulltaking, pr. hull fra kr.      800

Verditakster boliger:

Leilighet i sameie/borettslag fra kr.   4 600
Rekkehus/andel av tomannsbolig fra kr.   5 500
Enebolig fra kr.   6 000
Boligtomter fra kr.   4 000

Verditakst næring:

Mindre kontorlokalet, butikker og lign. fra kr.   7 000
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder fra kr. 15 000
Store næringsbygg pris etter avtale
Næringstomter pris etter avtale
Spesielle takster og portefølje vurdering/takster pris etter avtale

Leievurderinger:

Mindre kontorlokalet, butikker og lign. fra kr.   5 000
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder fra kr.   7 000

Plantegning/oppmåling:

Planskisse med oppgitt P-rom og Bra fra kr.      700
Oppmåling og tegning for næringsbygg pris etter avtale

Timepriser

fra kr.   1 500
I tillegg kommer fakturagebyr på 50 - 100 kr.
Kjøregodtgjørelse minstesats
kr.      150

Definisjon av ”leilighet”

Leilighet i et borettslag/sameie, der utvendig vedlikehold dekkes av sameiet der inkl. utskifting av vinduer og dører.

Vil vi minne på at vi har inngått avtale med SVEA finans der våre kunder har mulighet for å utsette betaling av faktura eller dele opp i mindre beløp/avbetaling. Utsettelse/avbetaling avtales direkte med SVEA finans.