Helge Semb:

Helge Semb har arbeidet som takstmann på heltid fra 1997. I starten var arbeidsoppgavene vesentlig tilstandsrapport på boliger (boligsalgsrapport). I årenes løp har også tilstand, verdi, skadetaksering og skjønn både på boliger og forretningsbygg blitt en del av arbeidsoppgavene. I tillegg utføres flere oppdrag i tvistesaker i forbindelse med nybygg samt i forbindelse med eiendomskjøp / salg. Helge Semb benyttes av domstolene, og er oppnevnt som fagkyndig meddommer av Tønsberg Tingrett.

Utdanning:
1981 - Byggmester
1985 - Bygningsingeniør
1991 - Takstmannskole
Diverse etterutdanninger og sertifiseringer, bl.a. av DNV (Det Norske Veritas) i 2009.

Praksis:
1976-82 - Arbeidet som selvstendig næringsdrivende tømrer og byggmester.
1984- 1996 – Arbeidet som lærer for byggfag i videregående skole
1997 – Takstmann på heltid

...